City Mine(d) werkt op het kruispunt van architectuur, stadsontwikkeling en stadsactivisme.

Doel

Sinds haar ontstaan combineert City Mine(d) innovatieve vormgeving met verandering naar een meer duurzame en eerlijke stad, en dit op een inclusieve en open manier. De voorbije jaren ontwikkelde het een aanpak van van stadsontwikkeling van onder uit. Haar trajecten, die tot 5 jaar lang rond een concreet duurzaamheids-thema in een specifieke buurt werken, streven naar het samenbrengen van burgers binnen hun gemeenschap, tussen gemeenschappen onderling, en van burgers en de verschillende instituten die vorm geven aan de stad. Op die manier versterkt het een stem die vaak niet vertegenwoordigd is in het stedelijk debat.

Geschiedenis

City Mine(d) werd opgericht in Brussel in 1997. Na campagnes zoals Sense Unique besloten een aantal individuen met achtergronden in milieu-, vredes- en derde-wereld bewegingen, en diep geworteld in zowel directe actie als in de kunsten om hun activiteiten een formele basis te geven. Met leidende principes als horizontale besluitvorming, anti-autoritaire samenwerking en zelforganisatie startten ze een produktiehuis en steunpunt om het werk van gelijkgestemde kunstenaars en activisten te steunen, en voor het aanvechten van de status quo in stadsontwikkeling waarbij bepaalde volksbuurten in Brussel zo goed als in de steek gelaten waren.

Na vijf jaar, en met erkenning van de Vlaamse Overheids Thuis in de Stad prijs voor stedelijke ontwikkeling (2002), en een nominatie voor de prestigieuze Sikkens Prijs (2003), breidde City Mine(d) haar activiteiten uit naar Londen, Barcelona en Milaan. De aanpak werd gewaardeerd door de Vlaamse Overheid (Thuis in de Stad 2011 en 2104), erkend als good practice door de European Commission en aangehaald in wetenschappelijke tijdschriften, architectuur magazines en de ruimere media.

Aanpak

Sinds 2010 concentreert City Mine(d) zich op langere termijnprocessen die lokale en duurzame ontwikkeling combineren. Het kijkt naar mondiale thema’s, zoals Tewerkstelling - Micronomics , Water - Friche Eggevoort of Elektriciteit - La Pile, analyseert hun impact op lokale gemeenschappen, maar bovenal gaat het met plaatselijke bewoners op zoek naar waar burgers in deze thema’s zelf iets kunnen doen ("agency" hebben).

Hoewel erg afhankelijk van de lokale context, en voor alles gestuurd door de lokale gemeenschap, zitten er toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken in de processen waaraan City Mine(d) refereert als trajecten. Een traject bestaat uit een voorbereidende fase, een fase waarin het prototype van een installatie of organisatie wordt gerealiseerd, een fase die een coalitie vormt rond dit prototype, een fase die groep toelaat zichzelf te organiseren, en een laatste opvolgingsfase.

City Mine(d) verwijst naar deze stappen als haar aanpak, en hoewel het verre van een uitvoerbaar programma is, heeft het toch de afgelopen jaren lokale groepen houvast geboden in processen die notoir vaag en onzeker zijn.

Partners

Website by Variable